Erasmus dla młodych przedsiębiorców

eras
Projekt E4IC “Entrepreneurship for Innovative Change” – to partnerski projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsiębiorczości, Fundación Empresa Universidad de Alicante (Lider Projektu; Hiszpania; FUNDEUN); EISC Ltd (Wlk.Brytania); INNOGATE to Europe (Hiszpania); National Chamber Network of Women Entrepreneurs (Grecja;EEDEGE); Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – National Council of Private SMEs (Rumunia; (...)

Praktyczne Wychowanie Fizyczne – opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne AWF w Krakowie

plakat_pwf
Wspólne przedsięwzięcie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz Partnerów organizacyjnych: Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” i „Towarzystwa Amicus”.Celem tego ponad 3-letniego projektu jest opracowanie i wdrożenie w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Kraków nowoczesnego programu praktyk pedagogicznych, które co roku realizowane są dla studentów kierunku nauczycielskiego Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania (...)

Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Studia podyplomowe
Projekt realizowany od maja 2011 r. przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach, Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Oferta dofinansowanych w 80% studiów podyplomowych, poprzez dostosowanie programów do realiów współczesnej (...)

Wybieram eFizykę – program blended learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie fizyki

Wybieram eFizykę...
Zdobył 110 pkt! i znalazł się na I miejscu listy rankingowej wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.3.4/09. Pięcioletni projekt o budżecie przekraczającym 9 mln PLN przygotowany przez Stowarzyszenie EdP w partnerstwie z ZamKor - uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Poddziałania 3.3.4 – „Modernizacja metod i treści kształcenia” – III Priorytetu PO KL. W ramach projektu 1500 uczniów (...)

Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy

Informatyka Stosowana
Opracowany przez Stowarzyszenie EdP dla krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego sześcioletni projekt uzyskał dofinansowanie z Poddziałania 4.1.1 PO KL w kwocie: 11 446 301,00 zł. W ramach projektu UEK wykształci 660 absolwentów polsko- i angielskojęzycznej wersji tego unikatowego kierunku studiów. Prace zmierzające do uruchomienia kierunku „Informatyka stosowana” podjęte zostały na Wydziale Zarządzania UEK w 2008 r. Głównym celem, (...)

Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

Zarządzanie Projektem Badawczym
Projekt ten Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” realizować będzie od maja 2010 r. w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Lider), Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Szczecińskim, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Stowarzyszeniem „Project Management Polska”. Potrwa do roku 2013. Realizacja projektu wynika (...)

Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych

Terepia Zajęciowa
Projekt ten realizowany jest od początku września 2009 przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w partnerstwie z AWF J.Piłsudskiego w Warszawie, AWF we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszeniem EdP. Potrwa do roku 2012. Pozyskana w MNiSW kwota dofinansowania wynosi blisko 4,7 mln złotych.Realizacja projektu stanowi pierwszy krok na drodze dostosowania polskiego systemu (...)

Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Techniczne studia podyplomowe
Projekt ten uzyskał pozytywną ocenę PARP – 98 punktów! – i znalazł się na jedenastym miejscu listy rankingowej tegorocznego konkursu w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Przygotowany został przez Stowarzyszenie EdP (Partner Organizacyjny) w partnerstwie z Politechniką Łódzką (Lider) i Politechniką Wrocławską (Partner). Wartość budżetu zaplanowano na poziomie 9 mln PLN. Realizacja (...)

Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Studia podyplomowe 2
Realizowany od stycznia 2009 r. wspólny projekt Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (Lider) i czterech Uczelni Partnerskich: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ten dwuletni projekt, o budżecie przekraczającym 15 mln PLN, zatwierdzony został (...)

Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw

Studia podyplomowe dla kadr
To największy edukacyjny projekt w zakresie studiów podyplomowych w Europie. Projekt był odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez PARP, jako instytucji wdrażającej, nr. SPORZL/2.3/A/1. Źródłem finansowania projektu był Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich, a w jego ramach priorytet 2 „Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy”. Głównym cel projektu stanowiło podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez (...)

Inicjatywa

Inicjatywa
To projekt adresowany do studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia, a chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu wzieli udział w grupowych i indywidualnych szkoleniach doradczych rozwijających umiejętności niezbędne przyszłym przedsiębiorcom. Z usług szkoleniowych skorzystało 40 osób, 16 rozpoczęło działalność gospodarcza, z czego 15 osób otrzymało wsparcie pomostowe (700 (...)

Efektywne zarządzanie personelem w nowoczesnej organizacji – szkolenia dla kadry kierowniczej

Efektywne zarządzania
Projekt był realizowany z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach (lider), AE w Krakowie oraz ze spółką Twigger S.A. Projekt został przygotowany we współpracy z największym polskim Bankiem PKO BP SA. Głównym celem projektu były szkolenia kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Banku.