Oszczędności

Jak działa kancelaria zamówień publicznych?

Kancelaria zamówień publicznych specjalizuje się przede wszystkim w świadczeniu wszelkiego rodzaju usług w zakresie zamówień publicznych, dla zamawiających, a także dla wykonawców. Usługi kancelarii zamówień publicznych dla zamawiających mieszczą się głównie w dokonywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także redakcji wszelkiego rodzaju regulaminów, instrukcji i innych aktach wewnętrznych, które mają za zadanie ustalać reguły postępowania w poszczególnych sprawach dotyczących zamówień publicznych. Natomiast usługi kancelarii zamówień publicznych dla wykonawców znajdują swój zakres w dokonywaniu analiz regulacji przetargowych a także doradztwu w samym procesie przygotowania danej oferty. Ponad to kancelarie zamówień publicznych oferują pomoc w różnego rodzaju sprawach, które potrzebują użycia środków ochrony prawnej. W zakres działania kancelarii zamówień publicznych wchodzą również usługi, które wychodzą znacząco poza samo postępowanie przetargowe, mianowicie jest to wsparcie dla klienta kancelarii w procesie wykonania zamówienia publicznego, zakończenie realizacji zamówienia publicznego i również zajęcie się przez kancelarię późniejszym rozliczeniem danego zamówienia publicznego. 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie postępowania

Kancelaria zamówień publicznych zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetargu dla zamawiającego, a mianowicie jest to między innymi sporządzanie szkiców konkretnych umów. Treść tych umów jest regulowana przez prawo cywilne a także przepisy szczególne i ogłoszenia. Ponad to kancelaria oferuje pomoc w zakresie odpowiedniego prowadzenia korespondencji pomiędzy wykonawcą i zamawiającym. Kolejnym aspektem, którym zajmuje się kancelaria zamówień publicznych jest pomoc a także przeprowadzenie samego postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w zakresie, który przewiduje prawo zamówień publicznych. Wszystkie problemy powstałe w toku prowadzenia danej sprawy są przez kancelarię zamówień publicznych na bieżąco rozwiązywane.

Środki ochrony prawnej

W bardzo szerokim zakresie kancelarie zamówień publicznych zajmują się także usługami, które są powiązane ze środkami ochrony prawnej mieszczącymi się w ramach prawa zamówień publicznych. Główną usługą, lecz nie jedyną oferowaną przez kancelarie zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej jest sporządzanie pism odwoławczych od rozstrzygnięć zamawiających a także od wyników konkretnych przetargów. Adwokaci działający w kancelariach zamówień publicznych zajmują się także reprezentacją wykonawców i zamawiających podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą a także reprezentacją swoich klientów w przypadku, gdy zostanie wniesiona skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do sądu powszechnego. 

Dodaj komentarz